Nieuws

Welkom op de website van de wijkgezondheidscentra van de Kempen. Op deze pagina vind je onze algemene info. Klik in het menu bovenaan door naar onze lokale centra.

Om een afspraak te maken bij de huisarts, ga naar de pagina van het wijkgezondheidscentrum waar je ingeschreven bent.
​​​​​​​

Vacatures

VZW Wijkgezondheidscentra Kempen is voor de vestiging in Herentals op zoek naar een deeltijdse kinesist met een contract van onbepaalde duur. De vacature vind je hier.

Vzw Wijkgezondheidscentra Kempen is op zoek naar bijkomende huisartsen voor diverse locaties. Deeltijds of voltijds, met contract onbepaalde duur. Alle verdere info vind je hier.
​​​​​​​

Visie

WGC Kempen is een interdisciplinaire samenwerking onder één dak: huisartsen, verpleging, maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologe en ondersteunende disciplines.

WGC Kempen wil kwaliteitsvolle, laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg aanbieden. We streven ernaar voor iedere patiënt een zo goed mogelijke gezondheid en een optimaal gevoel van zelfwaarde te bereiken. Dit is enkel mogelijk binnen een gedeelde verantwoordelijkheid met de patiënt en met respect voor de context, mogelijkheden en wensen van de individuele patiënt.

Wij werken vanuit de visie dat iedereen recht heeft op een zo goed mogelijke gezondheid en op kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg.

Met onze werking willen we bijdragen tot een solidaire, duurzame en rechtvaardige samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten.

​​​​​​​
​​​​​​​

Ons Verhaal

De VZW Wijkgezondheidscentra Kempen werd op 2 juni 2016 opgericht. Zorgverleners, gesteund door vrijwilligers uit de stad, willen op een andere manier zorg verlenen, een zorg met oog voor het medische aspect maar ook voor de psychische en sociale component van gezondheid.

Onder impuls van de Provincie Antwerpen waren op datzelfde moment vier startende initiatieven aan het werk. Drie van hen, Heist-op- den-Berg, Herentals en Geel, hebben reeds de handen in mekaar geslagen om onder één v.z.w. verder te werken en zo de krachten te bundelen.

Op 2 november 2016 startte het wijkgezondheidscentrum Herentals met een team van twee huisartsen ondersteund door vrijwilligers. Daar begon het ‘zichtbare’ verhaal van de wijkgezondheidscentra in de Kempen.

Op 4 september 2017 opende het wijkgezondheidscentrum Heist haar deuren.

De operationele wijkgezondheidscentra van WGC Kempen werden, na het opheffen van het moratorium van minister de Block, in augustus 2018 toegelaten in het forfait. Beiden werkten tot augustus 2018 in de prestatiegeneeskunde. De ophef van het moratorium bewees dat de opstart van WGC Herentals en WGC Heist-op-den-Berg de juiste keuze was.

De twee centra blijven groeien en naast de huisartsen hebben we reeds een verpleegkundige en maatschappelijk werker geïntegreerd in het WGC.

Naast deze twee snelgroeiende operationele centra, plannen we in 2020 de realisatie van een derde centrum in Geel.​​​​​​​

(Spring terug naar bovenaan de pagina)

Wat is een wijkgezondheidscentrum?

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers samenwerken onder één dak.

Alle zorgverleners werken met elkaar samen om integrale zorg te verwezenlijken. Hierbij is er aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale gezondheidsaspecten.

Een wijkgezondheidscentrum draagt zorg voor jouw gezondheid en die van de buurt. Alle inwoners die wonen in het werkingsgebied van een wijkgezondheidscentrum kunnen zich inschrijven.

Een wijkgezondheidscentrum gaat op een open wijze om met sociale, economische, culturele en etnische diversiteit. Een wijkgezondheidscentrum is pluralistisch en laat zich op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing of ideologische strekking.

Een wijkgezondheidscentrum werkt met het ‘forfaitair betalingssysteem’. Het ziekenfonds betaalt maandelijks een vast bedrag per patiënt aan het wijkgezondheidscentrum.

Via dit financieringssysteem willen we onze schouders zetten onder een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.

​​​​​​​(Klik op de foto hieronder voor een animatiefilmpje over de wijkgezondheidscentra.)​​​​​​​

(Spring terug naar bovenaan de pagina)